Mensbeelden, essays over humanisme en maatschappij

Humanistisch Verbond
25/09/1997

De humanistische stichting Socrates nodigt elk jaar een wetenschapper M/V uit om een lezing te houden. De teksten uit de jaren 1989 t/m 1994 staan in deze bundel. Vier redes kenmerken zich door kritiek op het beeld van de mens als zelfbepaler met onbegrensde mogelijkheden en als rationeel handelend wezen. Een diversiteit aan voorbeelden komt aan de orde. Het humanisme wordt aangewezen als drager van het bekritiseerde mensbeeld. In de rede uit 1989 wordt allerlei kritiek op het humanisme systematisch geanalyseerd. Gewezen wordt op een essentieel verschil tussen Nederlands humanisme en dat in bijv. Frankrijk, waar de nadruk veel meer ligt op neutraliteit van de staat en op rationaliteit. Hier ligt het accent op streven naar samenleven in pluriformiteit en ook waardering van de lichamelijkheid van de mens. Het nawoord dat qua lengte te vergelijken is met de gemiddelde lezing, bespreekt en vergelijkt de vijf redes. Een compact veelzijdig werk dat de lezer helpen kan zijn mening zelf verder te ontwikkelen.
(Biblion recensie, Freek M. Boon.)

Bekijk hier het boek. 

Stuur Gert van Dijk een reactie: