Over Gert van Dijk

Medisch ethicus, dagvoorzitter, columnist.

Nadat ik jarenlang over de gehele wereld gefietst heb, ben ik filosofie gaan studeren aan de Universiteit van Amsterdam. Na enkele jaren als reisleider in India en Nepal te hebben gewerkt, ben ik verbonden geweest aan het Humanistisch Verbond, het Rathenau Instituut, het Centrum voor Ethiek en Gezondheid en het wetenschappelijk bureau van D66.

Momenteel ben ik als ethicus verbonden aan artsenfederatie KNMG. Ik houd mij daar onder andere bezig met passende zorg in de laatste levensfase, abortus, euthanasie, orgaandonatie, niet-reguliere behandelwijzen, meisjes- en jongensbesnijdenis, voortplantingsgeneeskunde, diversiteit, vaccinatie en toegankelijkheid van zorg.

Daarnaast ben ik verbonden aan de afdeling Filosofie en Ethiek van de Geneeskunde aan het Erasmus MC. In die functie ben ik oa secretaris van de ethische commissie, docent ethiek, lid van de Beraadsgroep Voortplantingsgeneeskunde en de Commissie Levenseinde. Regelmatig ben ik ook voorzitter van het moreel beraad op de Intensive Care neonatologie (NICU).

Verder ben ik lid-ethicus van de Regionale Toetsingscommissie Euthanasie.       

Dit is een persoonlijke website. De teksten die u hier vindt zijn mijn eigen opvattingen en stemmen niet per se overeen met de organisaties waar ik een relatie mee heb en mogen daar ook niet aan worden toegeschreven.
E-mailadres: