Nieuwsuur over jongensbesnijdenis

NPO
Nieuwsuur
03/05/2018

Naar aanleiding van een wetsvoorstel in IJsland dat jongensbesnijdenis strafbaar maakt, heeft ethicus Gert van Dijk eerder de column gepubliceerd ‘Ethiek in de praktijk- Jongensbesnijdenis’, waarin hij de vraag stelt waarom het besnijden van jongens moreel gezien anders beoordeeld zou moeten worden dan het besnijden van meisjes.

Omdat de discussie over jongensbesnijdenis lijkt over te waaien naar meerdere landen, maakte het programma Nieuwsuur een uitgebreid item over het onderwerp Jongensbesnijdenis. Gert van Dijk gaf in een één-op-één gesprek uitleg over hoe Nederland en de KNMG in deze discussie staan. Hij belichtte daarbij de medische en ethische aspecten en ging in op het spanningsveld tussen kinderrechten en godsdienstvrijheid.

De volledige uitzendig is hier terug te zien. 

Stuur Gert van Dijk een reactie: