Verslavend lekker en nooit genoeg. Over consumptiemotieven in deze tijd.

Humanistisch Verbond
25/09/1995

Onder redactie van de auteurs (medewerkers van het Humanistisch Verbond) hebben bekende wetenschappers ieder een hoofdstuk geschreven over de motieven en achtergronden van consumentengedrag en de gevolgen daarvan voor het milieu. De eerste 4 bijdragen gaan in op de vele theorieën en invalshoeken ter verklaring van consumentengedrag: behoeftebevrediging; discrepantie tussen consumptiemoraal en consumptiemogelijkheden; idem tussen welvaart en welzijn; idem tussen tijdsbesteding aan arbeid en vrije tijd. De overige 4 bijdragen behandelen mogelijkheden tot gedragsverandering door een andere visie op consumptie, waarbij naast de rol van de milieu-activisten vooral die van de overheid grote nadruk krijgt. Het boek heeft een rustige lay-out, enkele grafieken en tabellen, per hoofdstuk noten en/of literatuurgegevens, op de turquoise kaft alleen titelgegevens. Een actueel boek, dat een bijdrage wil leveren aan de morele ontwikkeling en bedoeld is voor geïnteresseerden.

Hier is het boek nog te bestellen. 

Stuur Gert van Dijk een reactie: