Recente updates:

Euthanasie Column

Artsen lopen in toenemende mate aan tegen het misverstand dat patiënten euthanasie als een recht zien

Transplantatie Column

Onderzoekers van het Erasmus MC maakten onlangs de resultaten bekend van onderzoek naar internationale orgaanhandel. Deze relatief nieuwe tak van criminaliteit wordt gerund door criminele syndicaten die gebruik maken van arme en kwetsbare potentiële donoren.
Nederlandse artsen die in aanraking komen met patiënten die in het buitenland mogelijk een nier hebben gekocht stuiten op twee problemen. Ten eerste zal de patiënt waarschijnlijk ontkennen dat er betaald is voor het orgaan: ‘de donor was mijn neef’. En als er ernstiger vermoedens zijn van orgaanhandel mag de arts daar vanwege het beroepsgeheim geen contact over opnemen met justitie.

Ethiek Column

De problemen met het screenen van klachtenvrije mensen zijn bekend: overdiagnostiek, overbehandeling, vals-positieven, vals-negatieven en patient delay. De aandacht van artsen zou wat mij betreft vooral moeten uitgaan naar mensen die daadwerkelijk klachten hebben, en minder naar mensen die mogelijk in de toekomst klachten krijgen.

Ethiek Column

Oudere patiënten, meer confrontaties met zingevingsvragen en een diverser wordende populatie maken de geneeskunde meer en meer tot een praat- en luisterberoep. Daarom: heeft u het druk? Ga dan even zitten bij de patiënt en luister. Met uw hele lijf. 

Transplantatie Column

Het komt steeds vaker voor: mensen die om euthanasie vragen en na hun dood hun organen willen doneren. In België bestaat hier al langer ervaring mee en in Nederland kwam deze combinatie in 2013 vijf keer voor. Orgaandonatie na euthanasie – het kan soms wel, maar er liggen nogal wat medische, praktische en ethische hobbels op de weg.

Ethiek Column

Patiënten zijn steeds minder gebonden aan een georganiseerde levensbeschouwing. Door die toenemende secularisering komen patiënten met zingevingsvragen vaker bij de arts. ‘Welke betekenis geef ik aan mijn laatste levensfase?’ Als de arts deze vraag niet als zingevingsvraag herkent zal hij geneigd zijn een medisch antwoord te geven. Maar als een arts in staat is om een zingevingsvraag als zodanig te herkennen, bestaat de mogelijkheid dat de vraag naar medische zorg verdwijnt. Dat begint ermee dat de arts op een andere manier het gesprek begint. Niet: ‘Welke behandeling wilt u?’, maar: ‘Wat is voor u belangrijk en wat kan ik daarin voor u betekenen?’ Arts zijn is daarmee meer dan ooit een luisterberoep geworden.

Transplantatie Column

De 63-jarige mevrouw H. meldt zich bij het ziekenhuis omdat ze een van haar nieren wil doneren. Ze heeft onlangs haar man verloren aan een nierziekte, maar hij kwam helaas niet in aanmerking voor een transplantatie. Nu hij overleden is wil ze graag iemand anders helpen die op de wachtlijst voor een donororgaan staat.

Ze heeft wel een wens: ze wil haar nier alleen doneren aan een jonge moeder. Als het ziekenhuis niet op dat verzoek ingaat ziet ze van de donatie af. De artsen twijfelen. Is het geen discriminatie als ze op het verzoek ingaan? Is het hek dan niet van de dam? Wat als een donor zou eisen dat het orgaan alleen mag gaan naar iemand met een bepaalde huidskleur of levensovertuiging?

Ethiek Interview

Interview in Arts en Auto over de Nederlandse gezondheidszorg en andere belangrijke kwesties.

Euthanasie Interview

De regionale toetsingscommissies euthanasie kregen tot half mei 19 meldingen van euthanasie of hulp bij zelfdoding bij patiënten met psychiatrische problematiek. Zet de lijn zich door, dan zal het totaalaantal in 2014 niet veel afwijken van dat van vorig jaar, toen 42 meldingen werden gedaan.

Transplantatie Column

Stel, een potentiële donor ligt op de intensive care en blijkt in het Donorregister met ‘ja’ te zijn geregistreerd. De familie weigert echter akkoord te gaan met orgaandonatie. Zo’n situatie doet zich voor bij circa 10 procent van de patiënten die met ‘ja’ zijn geregistreerd. Dat is opmerkelijk, omdat er formeel geen ruimte bestaat voor dergelijke bezwaren. Volgens de wet hoeft de arts bij een positieve registratie de familie immers alleen maar te ‘informeren over de wijze waarop aan de toestemming gevolg wordt gegeven’. Maar zou het ook wenselijk zijn om organen uit te nemen zonder toestemming van de nabestaanden?

Pagina's