Recente updates:

Euthanasie Interview

Gezonde zeventig plussers die niet meer willen leven; hoeveel zijn dat er eigenlijk?

Ethicus Gert van Dijk van de KNMG vraagt het zich af.

De burgerinitiatiefgroep Uit Vrije Wil vindthoe dan ook dat deze mensen hulp moeten krijgen bij zelfdoding.

Besnijdenis Column

Besnijden van jongens is gevaarlijk en een inbreuk op kinderrechten. Van regering tot religieuze voormannen, iedereen moet hierin zijn verantwoordelijkheid nemen.

Euthanasie Column

Voor sommige patiënten geeft orgaandonatie na euthanasie zin aan een als zinloos ervaren sterven. Deze combinatie roept wel complexe vragen op. Voelt een patiënt zich bijvoorbeeld nog vrij om de euthanasie te weigeren als de voorbereiding voor de orgaandonatie al in volle gang is?

Euthanasie Column

Op 16 maart 2011 presenteerde de initiatiefgroep Uit Vrije Wil het wetsvoorstel ‘stervenshulp aan ouderen’. Dit wetsvoorstel is bedoeld om ouderen hulp bij zelfdoding te geven als zij hun leven ‘voltooid’ achten. Maar wie zich vrijwillig overgeeft aan toetsing door anderen, riskeert het door die ander te worden afgewezen. Wie zekerheid wil omtrent het eigen levenseinde, zal daarom toch echt tijdig zelf maatregelen moeten treffen.  

Diversiteit Artikel

Bewuster omgaan met verschillende visies op lijden en sterven. 

Zoals de goudvis zich onbewust is van het water waarin hij zwemt, zo zijn hulpverleners zich vaak onbewust van hun eigen cultuur. Bij de zorg voor terminale patiënten kan dit conflicten veroorzaken. Want de ‘moderne’ visie op de dood die veel zorgverleners hebben, is er maar één van vele.

Ethiek Column

Morele problemen 
vragen om een 
multidisciplinaire benadering. Transparantie betekent 
openheid naar de patiënt, 
maar ook 
intercollegiaal overleg

Euthanasie Artikel

Het aantal euthanasiemeldingen stijgt; het aantal meldingen dat als onzorgvuldig wordt beoordeeld, is gering.

Ondraaglijk lijden is zeer zelden reden voor het oordeel onzorgvuldig.

De belangrijkste redenen waarom meldingen als onzorgvuldig werden beoordeeld, waren problemen met de consultatie en een medisch onzorgvuldige uitvoering.

Artsen moeten een onafhankelijk consulent inroepen, bij voorkeur een SCEN-arts, en moeten de juiste middelen in de juiste dosering gebruiken.

De middelen voor hulp bij zelfdoding mogen nooit in beheer van de patiënt gegeven worden.

Euthanasie Column

Recentelijk is er veel media-aandacht geweest voor de initiatiefgroep Uit Vrije Wil. Deze groep, opgericht door een aantal prominente Nederlanders, wil hulp bij zelfdoding bij een ‘voltooid leven’ mogelijk maken door dit uit het wetboek van strafrecht te halen.Dat leidt tot een belangrijkste vraag voor artsen: welke rol zien zij voor zichzelf bij het begeleiden van patiënten die hun leven voltooid achten?

Ethiek Artikel

Ruimte voor niet-reguliere artsen steeds verder ingeperkt

Patiënten hebben recht op zorgvuldige informatie over alle aspecten van hun behandeling. Ook als die niet-regulier is. Niet alleen de KNMG, ook rechters spreken zich uit over de algemene en specifieke normen waaraan alternatieve artsen zich moeten houden.

Euthanasie Column

Tot hoever reikt de plicht van artsen om het lijden te verlichten?

Pagina's