Recente updates:

Euthanasie Column

Onlangs werd in België na veel publieke discussie de leeftijdsgrens voor euthanasie afgeschaft. Artsen kunnen daardoor nu ook het euthanasieverzoek van kinderen jonger dan 12 honoreren. Zou dat ook in Nederland moeten?

Transplantatie Column

Het kan goed zijn dat we tot de conclusie komen dat alle financiële inspanningen mbt het stimuleren van orgaandonatie inderdaad de moeite waard zijn en dat we ze misschien zelfs moeten intensiveren. De conclusie kan echter ook zijn dat een deel van de miljoenen die jaarlijks naar het systeem van postmortale orgaandonatie gaan elders in de gezondheidszorg beter besteed zijn.

Voortplanting Interview

Over de vraag tot hoever het behandelen van pasgeborenen moet gaan. 

Abortus Column

Het afbreken van een gewenste, late zwangerschap is voor de toekomstige ouders en het behandelteam een zeer emotionele en belastende ervaring. Juist daarom is het van het grootste belang dat deze beslissing zorgvuldig en in alle rust kan worden genomen. Een overhaast besluit of een verdrietige reis naar het buitenland dragen daar niet aan bij.

Transplantatie Artikel

Met enige regelmaat worden artsen geconfronteerd met patiënten die het verzoek doen om na een nog uit te voeren euthanasie de organen te kunnen doneren. Deze combinatie van procedures komt in België regelmatig voor maar is in Nederland nog niet eerder beschreven. Dit artikel beschrijft de eerste casus in Nederland. 

Transplantatie Column

Israël is onlangs een opmerkelijke weg ingeslagen om het orgaantekort aan te pakken. Er kwam een ander wettelijk systeem: geregistreerde donoren krijgen voorrang als zij een transplantatie nodig hebben. Ook mensen die toestemming hebben gegeven voor orgaandonatie van een overleden familielid krijgen voorrang, net als mensen die bij leven een orgaan hebben afgestaan. Het aantal orgaandonaties steeg, vooral door een gedaald aantal familieweigeringen, in één jaar van 7,8 naar 11,4 per miljoen inwoners, het aantal geregistreerde donoren van 10 naar 12 procent en het aantal levende donoren van 71 naar 117. De wachtlijst daalde met 10 procent.

Diversiteit Artikel

Christelijke ouders die pijnbestrijding weigeren bij hun ernstig gehandicapte pasgeborene, een islamitische familie die sondevoeding eist voor een terminale alzheimerpatiënt, een arts die bij een Hindoestaanse familie op een muur van onbegrip stuit als hij voorstelt een ‘zinloze behandeling’ te staken. Regelmatig worden zorgverleners geconfronteerd met visies op lijden en sterven die afwijken van hun eigen zienswijze.

Ethiek Column

Discussies over morele dilemma’s als doorbehandelen en het al dan niet vergoeden van dure medicijnen krijgen een andere betekenis als je die in de praktijk tegenkomt.Helaas, of misschien gelukkig, is de alledaagse werkelijkheid veel rommeliger, ingewikkelder en genuanceerder dan veel politici en andere deelnemers aan het maatschappelijk debat ons willen doen geloven.

Euthanasie Column

Hoe moeten artsen omgaan met de komst van de Levenseindekliniek? Pleidooi voor het maken van collectieve afspraken mbt euthanasie.  

Voortplanting Artikel

Professionals involved in ethical case deliberation perceived that the process of decision-making had improved; they were more positive about the structure of meetings, their own role and, to some extent, the content of ethical deliberation. Documentation of decisions/conclusions requires further improvement.

Pagina's