Recente updates:

Besnijdenis / Artikel

Zowel jongens- als meisjesbesnijdenis zijn irreversibele, medisch niet-noodzakelijke ingrepen op een minderjarig kind. Het belangrijkste verschil tussen de twee ingrepen is dat jongensbesnijdenis veel vaker voorkomt, doorgaans een andere motivatie kent en maatschappelijk veel meer wordt geaccepteerd dan meisjesbesnijdenis. Dit zijn echter geen redenen de beide praktijken principieel verschillend te benaderen.

Besnijdenis / Artikel

Circumcision infringes on a child’s right to physical integrity and religious freedom. A powerful policy of deterrence should therefore be established.

Besnijdenis / Column

Onlangs verscheen in het Katholiek Nieuwsblad een artikel van rabbijn Lody van de Kamp, waarin deze de staf breekt over het feit dat artsenfederatie KNMG een ontmoedigingsbeleid voor jongensbesnijdenis bepleit. Toch zijn de redenen voor zo'n ontmoedigingsbeleid duidelijk. In dit artikel worden deze uiteengezet. 

Voortplanting / RTV

Afgelopen week opende het UMC Utrecht de deuren van de eerste Nederlandse eicelbank. Deze bank is niet onomstreden, want eiceldonatie is niet in het belang van het kind. Dat zegt Rene Hoksbergen, emeritus hoogleraar adoptie. Medisch ethicus Gert van Dijk is het hier niet mee eens en zal met Hoksbergen in debat gaan.

Besnijdenis / Interview

Volgens de KNMG is jongensbesnijdenis een aantasting van de rechten van het kind en de grondwettelijk vastgelegde onaantastbaarheid van het lichaam. Ontmoedigen, luidt daarom het standpunt. De praktijk kent voor- en tegenstanders, bleek ook op de debatavond van 13 maart 2012, georganiseerd door het KNMG district Amsterdam. Over medische complicaties, voorlichten in de praktijk, vrijheid van godsdienst en de rechten van het kind.

Transplantatie / Artikel

Incentives for organ donation, currently prohibited in most countries, may increase donation and save lives. Discussion of incentives has focused on two areas: (1) whether or not there are ethical principles that justify the current prohibition and (2) whether incentives would do more good than harm. We herein address the second concern and propose for discussion standards and guidelines for an acceptable system of incentives for donation. We believe that if systems based on these guidelines were developed, harms would be no greater than those to today's conventional donors. Ultimately, until there are trials of incentives, the question of benefits and harms cannot be satisfactorily answered.

Ethiek / RTV

Patiënten zonder toestemming gefilmd op Eerste hulp van een ziekenhuis. Deelname aan Pauw en Witteman

/ Artikel

Imagine a Samaritan living kidney donor, who some time ago has anonymously donated one of his kidneys to a patient on top of the waiting list. He now contacts the transplantation centre once again, to donate part of his liver. The Centre, startled by this idea, refers him to the regular screening procedure for all Samaritan donations. It turns out that his wish is well-informed, voluntarily made and that he is competent to decide. We acknowledge that a donor's wish should not be followed in all cases, even though this wish is a clear expression of his own free will. However, a refusal must be based on sound moral reasons and it is less clear what reasons these might be. We outline the most common arguments for refusal, assess these arguments in terms of strengths and weaknesses, and show which arguments, if any at all, are most promising. We conclude, firstly, that we should only assess risks (which include motivations), not judge relationships, and secondly, that it is not a transplant centre's mission to carry out a donor's life project.

Euthanasie / Interview

Gezonde zeventig plussers die niet meer willen leven; hoeveel zijn dat er eigenlijk?

Ethicus Gert van Dijk van de KNMG vraagt het zich af.

De burgerinitiatiefgroep Uit Vrije Wil vindthoe dan ook dat deze mensen hulp moeten krijgen bij zelfdoding.

Besnijdenis / Column

Besnijden van jongens is gevaarlijk en een inbreuk op kinderrechten. Van regering tot religieuze voormannen, iedereen moet hierin zijn verantwoordelijkheid nemen.

Pagina's