Recente updates:

Ethiek / Column

De problemen met het screenen van klachtenvrije mensen zijn bekend: overdiagnostiek, overbehandeling, vals-positieven, vals-negatieven en patient delay. De aandacht van artsen zou wat mij betreft vooral moeten uitgaan naar mensen die daadwerkelijk klachten hebben, en minder naar mensen die mogelijk in de toekomst klachten krijgen.

Ethiek / Column

Oudere patiënten, meer confrontaties met zingevingsvragen en een diverser wordende populatie maken de geneeskunde meer en meer tot een praat- en luisterberoep. Daarom: heeft u het druk? Ga dan even zitten bij de patiënt en luister. Met uw hele lijf. 

Transplantatie / Column

Het komt steeds vaker voor: mensen die om euthanasie vragen en na hun dood hun organen willen doneren. In België bestaat hier al langer ervaring mee en in Nederland kwam deze combinatie in 2013 vijf keer voor. Orgaandonatie na euthanasie – het kan soms wel, maar er liggen nogal wat medische, praktische en ethische hobbels op de weg.

Ethiek / Column

Patiënten zijn steeds minder gebonden aan een georganiseerde levensbeschouwing. Door die toenemende secularisering komen patiënten met zingevingsvragen vaker bij de arts. ‘Welke betekenis geef ik aan mijn laatste levensfase?’ Als de arts deze vraag niet als zingevingsvraag herkent zal hij geneigd zijn een medisch antwoord te geven. Maar als een arts in staat is om een zingevingsvraag als zodanig te herkennen, bestaat de mogelijkheid dat de vraag naar medische zorg verdwijnt. Dat begint ermee dat de arts op een andere manier het gesprek begint. Niet: ‘Welke behandeling wilt u?’, maar: ‘Wat is voor u belangrijk en wat kan ik daarin voor u betekenen?’ Arts zijn is daarmee meer dan ooit een luisterberoep geworden.

Transplantatie / Column

De 63-jarige mevrouw H. meldt zich bij het ziekenhuis omdat ze een van haar nieren wil doneren. Ze heeft onlangs haar man verloren aan een nierziekte, maar hij kwam helaas niet in aanmerking voor een transplantatie. Nu hij overleden is wil ze graag iemand anders helpen die op de wachtlijst voor een donororgaan staat.

Ze heeft wel een wens: ze wil haar nier alleen doneren aan een jonge moeder. Als het ziekenhuis niet op dat verzoek ingaat ziet ze van de donatie af. De artsen twijfelen. Is het geen discriminatie als ze op het verzoek ingaan? Is het hek dan niet van de dam? Wat als een donor zou eisen dat het orgaan alleen mag gaan naar iemand met een bepaalde huidskleur of levensovertuiging?

Ethiek / Interview

Interview in Arts en Auto over de Nederlandse gezondheidszorg en andere belangrijke kwesties.

Euthanasie / Interview

De regionale toetsingscommissies euthanasie kregen tot half mei 19 meldingen van euthanasie of hulp bij zelfdoding bij patiënten met psychiatrische problematiek. Zet de lijn zich door, dan zal het totaalaantal in 2014 niet veel afwijken van dat van vorig jaar, toen 42 meldingen werden gedaan.

Transplantatie / Column

Stel, een potentiële donor ligt op de intensive care en blijkt in het Donorregister met ‘ja’ te zijn geregistreerd. De familie weigert echter akkoord te gaan met orgaandonatie. Zo’n situatie doet zich voor bij circa 10 procent van de patiënten die met ‘ja’ zijn geregistreerd. Dat is opmerkelijk, omdat er formeel geen ruimte bestaat voor dergelijke bezwaren. Volgens de wet hoeft de arts bij een positieve registratie de familie immers alleen maar te ‘informeren over de wijze waarop aan de toestemming gevolg wordt gegeven’. Maar zou het ook wenselijk zijn om organen uit te nemen zonder toestemming van de nabestaanden?

Euthanasie / Column

Onlangs werd in België na veel publieke discussie de leeftijdsgrens voor euthanasie afgeschaft. Artsen kunnen daardoor nu ook het euthanasieverzoek van kinderen jonger dan 12 honoreren. Zou dat ook in Nederland moeten?

Transplantatie / Column

Het kan goed zijn dat we tot de conclusie komen dat alle financiële inspanningen mbt het stimuleren van orgaandonatie inderdaad de moeite waard zijn en dat we ze misschien zelfs moeten intensiveren. De conclusie kan echter ook zijn dat een deel van de miljoenen die jaarlijks naar het systeem van postmortale orgaandonatie gaan elders in de gezondheidszorg beter besteed zijn.

Pagina's