Recente updates:

Voortplanting / RTV

In gesprek bij Jinek over verplichte anticonceptie bij falend ouderschap

Diversiteit / Artikel

Zorgverleners mogen professionele standaard niet zomaar naast zich neerleggen

Voortplanting / RTV

'Het maatschappelijk debat over verplichte anticonceptie is niet zinvol', zegt medisch ethicus Gert van Dijk in Dit is de Dag.

Met de rechtszaak rond de gruwelijke moord op de verstandelijk gehandicapte Daniëlla wordt de discussie over verplichte anticonceptie weer aangezwengeld. Daniella had zwakbegaafde ouders.

Van Dijk: ‘Het debat zou wat mij betreft moeten gaan over de vraag hoe hulpverleningsinstanties beter kunnen samenwerken. Daar gaat op dit moment nog veel mis. Daar moet het om gaan en niet om verplichte anticonceptie.’

Euthanasie / Artikel

Euthanasie hoort bij het vak, maar is emotioneel belastend

Euthanasie / Column

Artsen lopen in toenemende mate aan tegen het misverstand dat patiënten euthanasie als een recht zien

Transplantatie / Column

Onderzoekers van het Erasmus MC maakten onlangs de resultaten bekend van onderzoek naar internationale orgaanhandel. Deze relatief nieuwe tak van criminaliteit wordt gerund door criminele syndicaten die gebruik maken van arme en kwetsbare potentiële donoren.
Nederlandse artsen die in aanraking komen met patiënten die in het buitenland mogelijk een nier hebben gekocht stuiten op twee problemen. Ten eerste zal de patiënt waarschijnlijk ontkennen dat er betaald is voor het orgaan: ‘de donor was mijn neef’. En als er ernstiger vermoedens zijn van orgaanhandel mag de arts daar vanwege het beroepsgeheim geen contact over opnemen met justitie.

Ethiek / Column

De problemen met het screenen van klachtenvrije mensen zijn bekend: overdiagnostiek, overbehandeling, vals-positieven, vals-negatieven en patient delay. De aandacht van artsen zou wat mij betreft vooral moeten uitgaan naar mensen die daadwerkelijk klachten hebben, en minder naar mensen die mogelijk in de toekomst klachten krijgen.

Ethiek / Column

Oudere patiënten, meer confrontaties met zingevingsvragen en een diverser wordende populatie maken de geneeskunde meer en meer tot een praat- en luisterberoep. Daarom: heeft u het druk? Ga dan even zitten bij de patiënt en luister. Met uw hele lijf. 

Transplantatie / Column

Het komt steeds vaker voor: mensen die om euthanasie vragen en na hun dood hun organen willen doneren. In België bestaat hier al langer ervaring mee en in Nederland kwam deze combinatie in 2013 vijf keer voor. Orgaandonatie na euthanasie – het kan soms wel, maar er liggen nogal wat medische, praktische en ethische hobbels op de weg.

Ethiek / Column

Patiënten zijn steeds minder gebonden aan een georganiseerde levensbeschouwing. Door die toenemende secularisering komen patiënten met zingevingsvragen vaker bij de arts. ‘Welke betekenis geef ik aan mijn laatste levensfase?’ Als de arts deze vraag niet als zingevingsvraag herkent zal hij geneigd zijn een medisch antwoord te geven. Maar als een arts in staat is om een zingevingsvraag als zodanig te herkennen, bestaat de mogelijkheid dat de vraag naar medische zorg verdwijnt. Dat begint ermee dat de arts op een andere manier het gesprek begint. Niet: ‘Welke behandeling wilt u?’, maar: ‘Wat is voor u belangrijk en wat kan ik daarin voor u betekenen?’ Arts zijn is daarmee meer dan ooit een luisterberoep geworden.

Pagina's