Recente updates:

Transplantatie / Column

Het is tegenwoordig mogelijk om een baarmoedertransplantatie uit te voeren en daaruit ook een kind geboren te laten worden. Deze bijzondere ingreep kan van belang zijn voor vrouwen die zonder baarmoeder zijn geboren of bij wie de baarmoeder om medische redenen is verwijderd. Maar aan deze techniek kleven de nodige morele bezwaren. 

Voortplanting / RTV

Dit is de Dag waarop De Vereniging Gehandicaptenzorg een congres hield over het dilemma: is het oké als je verstandelijk beperkt bent en een kinderwens hebt? Bij veel mensen rinkelen hierover nog steeds de alarmbellen. Sebastiaan Meerveld is zoon van verstandelijk beperkte ouders en vindt het niet oké. Medisch ethicus Gert van Dijk denkt daar anders over. Een debat.

Transplantatie / Artikel

A new practical manual addresses the controversial topic of organ donation after euthanasia, providing guidance to clinicians whose patients have requested euthanasia and the desire to offer their organs to others in need. The manual is published in the American Journal of Transplantation.

Ethiek / Interview

Levensverlenging, ondanks alles? Verpleegkundigen en artsen hoeven niet zo nodig. Patiënten wel. Maar die hebben te weinig informatie. „We moeten zorgen dat patiënten nadenken over hun levenseinde. De patiënt moet zich afvragen: als de situatie slecht is, wil ik dan nog gered worden?”

 

Ethiek / Interview

Artsen en verpleegkundigen weigeren zelf veel eerder levensverlengende ingrepen dan ze hun patiënten aanraden. Dit blijkt uit onderzoek van artsenfederatie KNMG en verpleegkundigenkoepel V&VN. In vergelijking met de gemiddelde Nederlander kiezen artsen, als ze zelf ziek zijn en een beperkte levensverwachting hebben, minder vaak voor reanimatie, dialyse of beademing. Meer dan 40 procent van de artsen stelt bovendien dat ze hun patiënten wel eens een levensverlengende behandeling hebben geadviseerd waar ze, als het om hun eigen leven ging, nooit voor zouden hebben gekozen.

Ethiek / Artikel

Onderzoek van KNMG en V&VN laat zien dat artsen en verpleegkundigen anders aankijken tegen medisch handelen rond het levenseinde dan het algemene publiek. Zo is er relatief weinig animo voor reanimatie, dialyse en beademing. Toch adviseren ze deze interventies aan hun patiënten.

Ethiek / Column

Een patiënt draagt een niet-reanimeerpenning omdat hij ‘niet als een kasplantje wil eindigen’. Maar wat te doen als hij zich verslikt in een druif en een circulatiestilstand krijgt?

Ethiek / Interview

Een professionele houding betekent fysieke distantie, dat weet elke zorgverlener. Maar waar ligt de grens precies? Mag ‘niet meer dan een handdruk’, of is een aai ook geoorloofd? Een recente uitspraak van de inspectie zorgt voor verwarring en verontwaardiging.

Euthanasie / Column

In de samenleving speelt zich al decennia een discussie af over de ‘laatstewilpil’, vroeger ook wel de ‘Pil van Drion’ genoemd: middelen waarmee oude mensen die hun leven ‘voltooid’ achten een einde aan hun leven zouden kunnen maken. Dat zou het zelfbeschikkingsrecht kunnen versterken en artsen kunnen ontlasten. Maar hoe voorkom je dat mensen dergelijke middelen in een opwelling gebruiken, of de middelen aan anderen geven? Dat is het dillema van de laatstewilpil. 

Ethiek / Interview

Live uitgezonden operaties zijn populair op congressen, in het theater en op tv. Maar is het wel zo’n goed idee? De meningen zijn verdeeld. Persoonlijk ben ik er geen voorstander van, omdat het live aspect geen meerwaarde heeft boven vooraf opgenomen operaties. Live uitgezonden operaties zijn natuurlijk wel spannender, maar het patientenbelang mag hieraan niet ondergeschikt worden gemaakt. 

Pagina's