Recente updates:

Transplantatie / Column

De geruchten gaan al langer, maar worden steeds concreter: er zijn voorbereidingen om een hoofdtransplantatie uit te voeren. Maar is dat nog geneeskunde, of een verkapte vorm van euthanasie? 

Voortplanting / Interview

Onlangs deed de Rotterdamse wethouder De Jonge het voorstel om ónmachtige'vrouwen verplichte anticonceptie voor te schrijven. Ik ben het daar om verschillende redenen niet mee eens. 

Abortus / Column

Binnenkort krijgen alle zwangere vrouwen er mee te maken: de NIP-test. Deze prenatale test maakt het mogelijk om eerder en veiliger vast te stellen of een foetus een bepaalde afwijking heeft, zoals het syndroom van Down. Dat lijkt vooruitgang, maar sommigen vrezen dat dit leidt tot steeds minder acceptatie van mensen met het downsyndroom. Ik denk van niet. 

Abortus / RTV

Met de NIPT-test wordt het nog gemakkelijker om erachter te komen of je aanstaande kind het Syndroom van Down heeft. Maar moet je dat wel willen? RTL Late Night besteedde aandacht dit onderwerp. 

Transplantatie / Column

De 64-jarige Thomas Manning was onlangs de eerste Amerikaan die een penistransplantatie onderging. Door peniskanker was zijn eigen penis enige jaren daarvoor deels geamputeerd. Al eerder vond een dergelijke transplantatie plaats in China, maar de getransplanteerde penis werd toen na enkele weken alweer verwijderd wegens ‘psychologische problemen’ bij de man en diens vrouw. Wat zijn de ethische vragen bij een dergelijke transplantatie?

Ethiek / Column

Meer transparantie leidt tot betere en veiliger zorg en geeft de patiënt meer mogelijkheden om een geïnformeerde keuze te maken. Vanuit deze gedachte wordt van de zorg steeds meer transparantie geëist. Maar is die transparantie wel altijd in het belang van de patient?

Ethiek / Column

Een allochtone patiënt heeft uitgezaaide longkanker en een beperkte levensverwachting. Zijn dochters willen dat ’alles’ wordt gedaan om zijn leven zo lang mogelijk te rekken. Maar reanimatie is niet zinvol en agressieve interventies leiden alleen maar tot veel pijn en ongemak. Hoe het gesprek aan te gaan?

Transplantatie / Column

Het is tegenwoordig mogelijk om een baarmoedertransplantatie uit te voeren en daaruit ook een kind geboren te laten worden. Deze bijzondere ingreep kan van belang zijn voor vrouwen die zonder baarmoeder zijn geboren of bij wie de baarmoeder om medische redenen is verwijderd. Maar aan deze techniek kleven de nodige morele bezwaren. 

Voortplanting / RTV

Dit is de Dag waarop De Vereniging Gehandicaptenzorg een congres hield over het dilemma: is het oké als je verstandelijk beperkt bent en een kinderwens hebt? Bij veel mensen rinkelen hierover nog steeds de alarmbellen. Sebastiaan Meerveld is zoon van verstandelijk beperkte ouders en vindt het niet oké. Medisch ethicus Gert van Dijk denkt daar anders over. Een debat.

Transplantatie / Artikel

A new practical manual addresses the controversial topic of organ donation after euthanasia, providing guidance to clinicians whose patients have requested euthanasia and the desire to offer their organs to others in need. The manual is published in the American Journal of Transplantation.

Pagina's