Recente updates:

Voortplanting / Column

Op diverse plekken in de wereld staat de vrije toegang tot abortus onder druk. Het verbod op vrijwel alle abortussen in het Amerikaanse Alabama lijkt misschien ver weg, maar zelfs in Nederland wordt het ongewenst zwangere vrouwen lastig gemaakt. Zo erg dat sommige tegenwoordig een buddy nodig hebben om hen langs demonstranten bij de kliniek te begeleiden.

Besnijdenis / Artikel

Waarom wordt meisjesbesnijdenis anders beoordeeld dan jongensbesnijdenis? Meisjesbesnijdenis is in alle gevallen verboden, terwijl voor jongensbesnijdenis geen regulering bestaat. Wat is daar de reden van? In een lezing op 25 mei 2018, voor de Nederlandse Vereniging voor Urologie, ging ik in op deze vragen. Conclusie: er zijn geen goede redenen waarom jongensbesnijdenis anders moet worden beoordeeld dan meisjesbesnijdenis. 

Besnijdenis / RTV

Naar aanleiding van een wetsvoorstel in IJsland dat jongensbesnijdenis strafbaar maakt, heeft ethicus Gert van Dijk eerder de column gepubliceerd ‘Ethiek in de praktijk- Jongensbesnijdenis’, waarin hij de vraag stelt waarom het besnijden van jongens moreel gezien anders beoordeeld zou moeten worden dan het besnijden van meisjes.

Omdat de discussie over jongensbesnijdenis lijkt over te waaien naar meerdere landen, maakte het programma Nieuwsuur een uitgebreid item over het onderwerp Jongensbesnijdenis. Gert van Dijk gaf in een één-op-één gesprek uitleg over hoe Nederland en de KNMG in deze discussie staan. Hij belichtte daarbij de medische en ethische aspecten en ging in op het spanningsveld tussen kinderrechten en godsdienstvrijheid.

Ethiek / Column

Hoeveel mensen mag je onnodig onderzoeken om één ziek iemand te vinden? Of, als het gaat om meldingen van kindermishandeling, hoeveel ouders en kinderen mag je aan een belastend onderzoek onderwerpen om één ‘treffer’ boven water te krijgen? Het op de juiste wijze signaleren van kindermishandeling is een moreel dilemma. En een kenmerk van een moreel dilemma is dat de uitkomst altijd pijn doet. Is het niet bij ouders die onnodig onderzocht worden, dan is het wel bij kinderen bij wie de mishandeling voortduurt en er niemand ingrijpt. Daartussen balanceren is de kunst.

Besnijdenis / Column

Onlangs werd in IJsland een wetsvoorstel ingediend dat het besnijden van minderjarige jongens strafbaar maakt. Dit voorstel is een direct gevolg van een oproep  uit 2013 van een groep Kinderombudsmannen, waaronder die uit IJsland, waarin overheden werden aangespoord om maatregelen tegen jongensbesnijdenis te nemen, omdat zij dit in strijd achtten met fundamentele kinderrechten. De KNMG nam in 2010 een soortgelijk standpunt in en riep artsen op om jongensbesnijdenis te ontmoedigen.

Euthanasie / Column

Moet er een nieuwe euthanasiewet komen voor mensen die hun leven 'voltooid' achten? De discussie hierover lijkt over zelfbeschikking te gaan, maar feitelijk gaat het over de vraag of het een overheidstaak is om gezonde mensen te helpen bij hun zelfdoding. Ik denk dat dat niet zo is. De overheid heeft meer taken dan het maximaliseren van de ruimte voor zelfbeschikking. Het beschermen van kwetsbare burgers is daarvan een van de belangrijkste. En precies die plicht komt in de knel bij een wet voltooid leven.  

Ethiek / Column

'Wilt u gereanimeerd worden?' Steeds meer ziekenhuizen stellen bij opname aan alle patiënten die worden opgenomen deze vraag. Men wil zo onduidelijkheid voorkomen op het moment dat een reanimatie nodig is. Maar volgens mij is dat niet goed. De vraag of iemand gereanimeerd wil worden, zou in mijn ogen alleen gesteld moeten worden als er twijfel bestaat of reanimatie zinvol zou zijn. Als er geen twijfel is, worden mensen gewoon gereanimeerd. De Eerste Hulp is er niet om mensen angst aan te jagen.

Transplantatie / Column

Hoe lang het nog zal duren is onduidelijk, maar dat ze er aan komen is zeker: autonome voertuigen. Dat gaat grote gevolgen hebben. Mogelijk zullen autonome drones het vervoer van organen tussen ziekenhuizen kunnen vergemakkelijken. Taxi- en vrachtwagenchauffeurs moeten op zoek naar ander werk, het autobezit zal sterk afnemen en daarmee waarschijnlijk ook de verzekeringspremies. Zelfrijdende auto’s zullen immers veel minder ongelukken maken dan menselijke bestuurders, die achter het stuur vaak met hun telefoon bezig zijn.Wat veel mensen zich echter niet realiseren, is dat deze ontwikkeling ook gevolgen kan hebben voor het aantal orgaandonoren.

Ethiek / Column

Hoe gaat een coalitie van uiteenlopende politieke partijen om met ethiek? Opvallend is dat in het nieuwe regeerakkoord voor veel ethische onderwerpen alleen een procedure is afgesproken. Er moet een medisch-wetenschappelijke noodzaak voor een bepaalde verandering zijn, adviesraden moeten daar positief over adviseren en er moet een maatschappelijk debat over het onderwerp zijn geweest. Ik denk dat dat verstandig is. Een zorgvuldige procedure garandeert niet dat iedereen zich kan vinden in het resultaat, maar wel dat iedereen zich gehoord voelt en er goede argumenten zijn voor het genomen besluit. En uiteindelijk is dat in de ethiek – en de politiek - waar het om draait.

Euthanasie / Column

Moet zelfdoding eenvoudiger worden gemaakt? Die vraag kwam op na het nieuws dat er een poeder zou bestaan dat vrij beschikbaar is en tot een snelle en pijnloze dood zou kunnen leiden. Zonder tussenkomst van een arts zouden mensen op deze manier zelf kunnen beschikken over het eigen levenseinde. Ik denk dat dat geen goed idee is. Het vergemakkelijken van de toegang tot dodelijke middelen leidt onvermijdelijk tot de onnodige dood van kwetsbare mensen. Ik vind die prijs te hoog. Is dat betuttelend? Misschien. Maar ik denk dat die beperkte toegang de prijs is die autonome mensen moeten betalen om hun niet zo autonome medeburgers te beschermen. 

Pagina's