Recente updates:

Ethiek / Column

Wie gaat er over het belang van het kind, de artsen of de ouders? Is het in het belang van een pasgeborene om maanden aan de beademing te liggen? Wie beslist of het in het belang van een kind is om een experimentele behandeling te ondergaan? Al deze vragen kwamen aan de orde bij de geboorte en het sterven van Charlie Gard, die leed aan een ernstige aangeboren ziekte.

Abortus / Interview

In het Westen neigen we naar steeds meer zeggenschap over ons eigen leven, en dus ook onze zwangerschap. Het is óns leven en dat moeten we dus ook volledig zelf kunnen invullen, is de gedachte. Het terugdringen van het syndroom van Down in IJsland –jaarlijks worden daar nog maar twee à drie downkinderen geboren– is daar een goed voorbeeld van. Ook in Denemarken verdwijnt het syndroom van Down uit het straatbeeld: 98 procent van de ongeboren kinderen met down wordt daar geaborteerd. Maar hoe erg is dat eigenlijk?

Transplantatie / Column

Als je studenten vraag om, bij wijze van gedachte-experiment, creatieve oplossingen voor het tekort aan organen aan te dragen, dan komen ze vaak met heel bijzondere oplossingen. Helaas blijken veel van die oplossingen praktisch niet uitvoerbaar, niet effectief, of moreel onacceptabel. 

Ethiek / Column

Mag een minderjarige chemotherapie weigeren? Die vraag speelde onlangs bij de twaalfjarige David, die aan een hersentumor was geopereerd, maar daarna aanvullende chemotherapie weigerde. Hij was door de tumor blind geworden en vreesde dat de bijeffecten van de chemo het leren van braille zouden kunnen bemoeilijken. Maar de chemotherapie zou tegelijk zijn kansen op overleving laten stijgen van 50 naar 75 tot 80%. Zijn vader spande een kort geding aan om de behandeling door te zetten, dat hij verloor.

Voortplanting / Column

Zet het woord ‘seks’ in de kop, en een artikel wordt goed gelezen. Maar spreken over seksualiteit, anticonceptie en een eventuele kinderwens is in de zorg nog niet zo vanzelfsprekend. Mede daardoor krijgen vrouwen soms kinderen terwijl dat achteraf misschien niet zo’n goed idee was. 

Transplantatie / Column

In 2017 bestaat de NTS 20 jaar. Een moment om even bij stil te staan, want mede dankzij de NTS is er in Nederland een goed georganiseerd systeem van orgaandonatie, dat op transparante en rechtvaardige wijze mensen helpt bij een transplantatie. Mede door het werk van de NTS bestaat er in Nederland dan ook groot vertrouwen in het systeem van orgaandonatie. Als het op termijn lukt om menselijke organen op een of andere manier buiten het lichaam te kweken of te laten groeien in varkens, en alle ethische hobbels en zorgen over de veiligheid overwonnen zijn, is de schaarste voorbij en kan de NTS met pensioen. Maar voor het zover is zijn we zeker een paar decennia verder. 

 

Voortplanting / RTV

Heeft iedereen het recht om kinderen te krijgen of moet je sommige vrouwen dwingen tot verplichte anticonceptie? Er ligt inmiddels een nieuw wetsvoorstel dat zegt dat je in sommige gevallen als overheid moet ingrijpen. De Rotterdamse wethouder Hugo de Jonge is voorstander. Hij pleit ervoor om kwetsbare vrouwen te verplichten tot anticonceptie als blijkt dat ouders echt niet voor hun kind kunnen zorgen. De vraag is of dat echt een gelegitimeerde oplossing is? En kunnen hulpverleners misschien nog veel meer doen? Daarover gaat het met Hugo de Jonge, verpleegkundig specialist Connie Rijlaarsdam en medisch ethicus Gert van Dijk

Ethiek / Column

‘Op de poli moet ik soms uren achter elkaar empathisch zijn. Dat kan ik niet. Vaak doe ik dan maar alsof,’ verzuchtte een mismoedige aios onlangs tegen me. Empathie – het zich kunnen inleven in de ander - is in de zorg een groot goed. De kwaliteit van de zorg is daar ook bij gebaat. Patiënten die zich niet op hun gemak voelen zullen de arts niet snel in vertrouwen nemen en zijn ook minder geneigd diens adviezen op te volgen. Terecht dus dat in de opleiding tegenwoordig veel aandacht is voor empathie en communicatieve vaardigheden. Maar empathie tonen is niet eenvoudig. Hoe erg is doen alsof?

Ethiek / RTV

Patiënten die in Nederland zijn uitbehandeld, kunnen soms in het buitenland nog alternatieve of experimentele behandelingen ondergaan. Steeds vaker zoeken ze hun toevlucht tot crowdfunding om die onverzekerde behandelingen te kunnen bekostigen. Het redt soms levens, maar er is ook kritiek.

Transplantatie / Column

Postmortale orgaandonoren zijn schaars. Dat komt ook omdat mensen niet vaak op de ‘juiste’ manier overlijden: aan de beademing, op de IC. In Nederland zijn orgaandonoren vooral mensen met  traumatisch schedelhersenletsel, bijvoorbeeld na een verkeersongeluk. En mensen die een hersenbloeding of -infarct doorgemaakt hebben. In de VS is daar de afgelopen jaren een nieuwe categorie donoren bij gekomen: drugsdoden. Zo komt uit een treurige epidemie van drugsverslaving toch nog iets positiefs. 

 

Pagina's