Recente updates:

Ethiek / Column

Mag een minderjarige chemotherapie weigeren? Die vraag speelde onlangs bij de twaalfjarige David, die aan een hersentumor was geopereerd, maar daarna aanvullende chemotherapie weigerde. Hij was door de tumor blind geworden en vreesde dat de bijeffecten van de chemo het leren van braille zouden kunnen bemoeilijken. Maar de chemotherapie zou tegelijk zijn kansen op overleving laten stijgen van 50 naar 75 tot 80%. Zijn vader spande een kort geding aan om de behandeling door te zetten, dat hij verloor.

Voortplanting / Column

Zet het woord ‘seks’ in de kop, en een artikel wordt goed gelezen. Maar spreken over seksualiteit, anticonceptie en een eventuele kinderwens is in de zorg nog niet zo vanzelfsprekend. Mede daardoor krijgen vrouwen soms kinderen terwijl dat achteraf misschien niet zo’n goed idee was. 

Transplantatie / Column

In 2017 bestaat de NTS 20 jaar. Een moment om even bij stil te staan, want mede dankzij de NTS is er in Nederland een goed georganiseerd systeem van orgaandonatie, dat op transparante en rechtvaardige wijze mensen helpt bij een transplantatie. Mede door het werk van de NTS bestaat er in Nederland dan ook groot vertrouwen in het systeem van orgaandonatie. Als het op termijn lukt om menselijke organen op een of andere manier buiten het lichaam te kweken of te laten groeien in varkens, en alle ethische hobbels en zorgen over de veiligheid overwonnen zijn, is de schaarste voorbij en kan de NTS met pensioen. Maar voor het zover is zijn we zeker een paar decennia verder. 

 

Voortplanting / RTV

Heeft iedereen het recht om kinderen te krijgen of moet je sommige vrouwen dwingen tot verplichte anticonceptie? Er ligt inmiddels een nieuw wetsvoorstel dat zegt dat je in sommige gevallen als overheid moet ingrijpen. De Rotterdamse wethouder Hugo de Jonge is voorstander. Hij pleit ervoor om kwetsbare vrouwen te verplichten tot anticonceptie als blijkt dat ouders echt niet voor hun kind kunnen zorgen. De vraag is of dat echt een gelegitimeerde oplossing is? En kunnen hulpverleners misschien nog veel meer doen? Daarover gaat het met Hugo de Jonge, verpleegkundig specialist Connie Rijlaarsdam en medisch ethicus Gert van Dijk

Ethiek / Column

‘Op de poli moet ik soms uren achter elkaar empathisch zijn. Dat kan ik niet. Vaak doe ik dan maar alsof,’ verzuchtte een mismoedige aios onlangs tegen me. Empathie – het zich kunnen inleven in de ander - is in de zorg een groot goed. De kwaliteit van de zorg is daar ook bij gebaat. Patiënten die zich niet op hun gemak voelen zullen de arts niet snel in vertrouwen nemen en zijn ook minder geneigd diens adviezen op te volgen. Terecht dus dat in de opleiding tegenwoordig veel aandacht is voor empathie en communicatieve vaardigheden. Maar empathie tonen is niet eenvoudig. Hoe erg is doen alsof?

Ethiek / RTV

Patiënten die in Nederland zijn uitbehandeld, kunnen soms in het buitenland nog alternatieve of experimentele behandelingen ondergaan. Steeds vaker zoeken ze hun toevlucht tot crowdfunding om die onverzekerde behandelingen te kunnen bekostigen. Het redt soms levens, maar er is ook kritiek.

Transplantatie / Column

Postmortale orgaandonoren zijn schaars. Dat komt ook omdat mensen niet vaak op de ‘juiste’ manier overlijden: aan de beademing, op de IC. In Nederland zijn orgaandonoren vooral mensen met  traumatisch schedelhersenletsel, bijvoorbeeld na een verkeersongeluk. En mensen die een hersenbloeding of -infarct doorgemaakt hebben. In de VS is daar de afgelopen jaren een nieuwe categorie donoren bij gekomen: drugsdoden. Zo komt uit een treurige epidemie van drugsverslaving toch nog iets positiefs. 

 

Ethiek / Artikel

Het RIVM organiseert het bevolkingsonderzoek darmkanker en verzorgt ook de voorlichting. Deze dubbelrol wringt. De informatievoorziening lijkt vooral bedoeld om deelname te maximaliseren, niet om objectief te informeren. Belangrijke kanttekeningen worden niet vermeld.Omdat cijfers selectief worden gebruikt, belangrijke gegevens niet worden vermeld en er geen vergelijking wordt gemaakt tussen wel of niet deelnemen, menen wij dat de folder over darmkankerscreening onevenwichtig is en daarmee niet voldoet aan het eigen kwaliteitskader van het RIVM en aan de eisen die de WHO stelt aan informed consent.

Ethiek / Column

Betekent het recht op autonomie dat je alles moet doen wat iemand wil? Die vraag is van belang, want in de zorg, in de spreekkamer en in maatschappelijke debatten wordt veel geschermd met het recht op autonomie. Autonomie betekent dat mensen hun leven naar eigen inzicht mogen inrichten, maar niet dat anderen ieder levensproject mogelijk moeten maken. Niet iedere onvervulde wens is een schending van het recht op autonomie. 

Voortplanting / Column

‘Met de rollator naar de kinderopvang’. Eén van de kenmerkende reacties toen onlangs besloten werd om de leeftijdsgrens voor IVF met donoreicellen te verhogen van 45 naar 50 jaar. Discussies over IVF roepen vaak dit soort emotionele reacties op. Voortplantingsgeneeskunde is dan ook een bijzondere vorm van geneeskunde, omdat er altijd het belang van een ander dan de patiënt meespeelt: het toekomstige kind. Maar waarom is er eigenlijk een leeftijdsgrens voor behandeling met donoreicellen? Op de chtergrond spelen daarbij allerlei opvattingen over moederschap mee.

Pagina's