Recente updates:

Ethiek / Artikel

Het RIVM organiseert het bevolkingsonderzoek darmkanker en verzorgt ook de voorlichting. Deze dubbelrol wringt. De informatievoorziening lijkt vooral bedoeld om deelname te maximaliseren, niet om objectief te informeren. Belangrijke kanttekeningen worden niet vermeld.Omdat cijfers selectief worden gebruikt, belangrijke gegevens niet worden vermeld en er geen vergelijking wordt gemaakt tussen wel of niet deelnemen, menen wij dat de folder over darmkankerscreening onevenwichtig is en daarmee niet voldoet aan het eigen kwaliteitskader van het RIVM en aan de eisen die de WHO stelt aan informed consent.

Ethiek / Column

Betekent het recht op autonomie dat je alles moet doen wat iemand wil? Die vraag is van belang, want in de zorg, in de spreekkamer en in maatschappelijke debatten wordt veel geschermd met het recht op autonomie. Autonomie betekent dat mensen hun leven naar eigen inzicht mogen inrichten, maar niet dat anderen ieder levensproject mogelijk moeten maken. Niet iedere onvervulde wens is een schending van het recht op autonomie. 

Voortplanting / Column

‘Met de rollator naar de kinderopvang’. Eén van de kenmerkende reacties toen onlangs besloten werd om de leeftijdsgrens voor IVF met donoreicellen te verhogen van 45 naar 50 jaar. Discussies over IVF roepen vaak dit soort emotionele reacties op. Voortplantingsgeneeskunde is dan ook een bijzondere vorm van geneeskunde, omdat er altijd het belang van een ander dan de patiënt meespeelt: het toekomstige kind. Maar waarom is er eigenlijk een leeftijdsgrens voor behandeling met donoreicellen? Op de chtergrond spelen daarbij allerlei opvattingen over moederschap mee.

Transplantatie / Column

De geruchten gaan al langer, maar worden steeds concreter: er zijn voorbereidingen om een hoofdtransplantatie uit te voeren. Maar is dat nog geneeskunde, of een verkapte vorm van euthanasie? 

Voortplanting / Interview

Onlangs deed de Rotterdamse wethouder De Jonge het voorstel om ónmachtige'vrouwen verplichte anticonceptie voor te schrijven. Ik ben het daar om verschillende redenen niet mee eens. 

Abortus / Column

Binnenkort krijgen alle zwangere vrouwen er mee te maken: de NIP-test. Deze prenatale test maakt het mogelijk om eerder en veiliger vast te stellen of een foetus een bepaalde afwijking heeft, zoals het syndroom van Down. Dat lijkt vooruitgang, maar sommigen vrezen dat dit leidt tot steeds minder acceptatie van mensen met het downsyndroom. Ik denk van niet. 

Abortus / RTV

Met de NIPT-test wordt het nog gemakkelijker om erachter te komen of je aanstaande kind het Syndroom van Down heeft. Maar moet je dat wel willen? RTL Late Night besteedde aandacht dit onderwerp. 

Transplantatie / Column

De 64-jarige Thomas Manning was onlangs de eerste Amerikaan die een penistransplantatie onderging. Door peniskanker was zijn eigen penis enige jaren daarvoor deels geamputeerd. Al eerder vond een dergelijke transplantatie plaats in China, maar de getransplanteerde penis werd toen na enkele weken alweer verwijderd wegens ‘psychologische problemen’ bij de man en diens vrouw. Wat zijn de ethische vragen bij een dergelijke transplantatie?

Ethiek / Column

Meer transparantie leidt tot betere en veiliger zorg en geeft de patiënt meer mogelijkheden om een geïnformeerde keuze te maken. Vanuit deze gedachte wordt van de zorg steeds meer transparantie geëist. Maar is die transparantie wel altijd in het belang van de patient?

Ethiek / Column

Een allochtone patiënt heeft uitgezaaide longkanker en een beperkte levensverwachting. Zijn dochters willen dat ’alles’ wordt gedaan om zijn leven zo lang mogelijk te rekken. Maar reanimatie is niet zinvol en agressieve interventies leiden alleen maar tot veel pijn en ongemak. Hoe het gesprek aan te gaan?

Pagina's