Recente updates:

Euthanasie / Artikel

Het aantal euthanasiemeldingen stijgt; het aantal meldingen dat als onzorgvuldig wordt beoordeeld, is gering.

Ondraaglijk lijden is zeer zelden reden voor het oordeel onzorgvuldig.

De belangrijkste redenen waarom meldingen als onzorgvuldig werden beoordeeld, waren problemen met de consultatie en een medisch onzorgvuldige uitvoering.

Artsen moeten een onafhankelijk consulent inroepen, bij voorkeur een SCEN-arts, en moeten de juiste middelen in de juiste dosering gebruiken.

De middelen voor hulp bij zelfdoding mogen nooit in beheer van de patiënt gegeven worden.

Euthanasie / Column

Recentelijk is er veel media-aandacht geweest voor de initiatiefgroep Uit Vrije Wil. Deze groep, opgericht door een aantal prominente Nederlanders, wil hulp bij zelfdoding bij een ‘voltooid leven’ mogelijk maken door dit uit het wetboek van strafrecht te halen.Dat leidt tot een belangrijkste vraag voor artsen: welke rol zien zij voor zichzelf bij het begeleiden van patiënten die hun leven voltooid achten?

Ethiek / Artikel

Ruimte voor niet-reguliere artsen steeds verder ingeperkt

Patiënten hebben recht op zorgvuldige informatie over alle aspecten van hun behandeling. Ook als die niet-regulier is. Niet alleen de KNMG, ook rechters spreken zich uit over de algemene en specifieke normen waaraan alternatieve artsen zich moeten houden.

Euthanasie / Column

Tot hoever reikt de plicht van artsen om het lijden te verlichten?

Voortplanting / Interview

Artsen durven actieve levensbeëindiging bij ernstig zieke baby’s niet langer aan.

In plaats daarvan worden baby’s die als gevolg van zeer ernstig hersenletsel, niet kunnen zien en horen, epileptisch zijn en kampen met long- en hartproblemen ‘palliatief’ behandeld.

Voortplanting / Artikel

Klein aantal meldingen betekent niet dat er geen problemen zijn

Pasgeborenen met zeer ernstige afwijkingen wacht soms geen menswaardig leven. Maar de criteria voor actieve levensbeëindiging zijn niet goed toepasbaar op deze categorie patiëntjes. Daarom worden er vrijwel geen gevallen gemeld. Problemen zijn er wel.

Passende zorg / Artikel

KNMG-richtlijn Palliatieve sedatie als handzame checklist

Het Erasmus MC heeft in 2007 het behandelprotocol palliatieve sedatie ontwikkeld, dat de kernelementen van de KNMG-richtlijn als checklist aanbiedt. De ziekenhuisartsen hebben daar veel profijt van. Een idee dat navolging verdient?

Passende zorg / Column

‘Alles’ vragen is voor veel familie een uiting van genegenheid. Maar de familie realiseert zich vaak niet dat als artsen werkelijk ‘alles’ doen, het meestal onvermijdelijke sterven alleen maar wordt uitgesteld, en gepaard gaat met verdere lichamelijke ontluistering. Zo kunnen familie en artsen in een door niemand gewenste situatie belanden: ‘Dit zou vader niet gewild hebben.’ 

Vaccinatie / Artikel

Krachtdadiger stimulans nodig voor (polio)vaccinatie 

De vaccinatiegraad in ons land is zeer hoog, maar staat onder druk door het ontstaan van nieuwe risicogroepen. Intensievere campagnes om ouders te overtuigen zijn nodig.

Transplantatie / Artikel

Pleidooi voor levenslange vergoeding van ziektekostenpremie voor mensen die bij leven een nier doneren

Pagina's