Recente updates:

Voortplanting / Artikel

Professionals involved in ethical case deliberation perceived that the process of decision-making had improved; they were more positive about the structure of meetings, their own role and, to some extent, the content of ethical deliberation. Documentation of decisions/conclusions requires further improvement.

Ethiek / Artikel

Professionals involved in ethical case deliberation perceived that the process of decision-making had improved; they were more positive about the structure of meetings, their own role and, to some extent, the content of ethical deliberation. Documentation of decisions/conclusions requires further improvement.

Ethiek / Artikel

In August 2001, Sylvia Millecam died of breast cancer at the age of 45.

Millecam was a famous Dutch comedienne and had been voted the most popular woman in the Netherlands many times. Her death came all the more as a shock when it was revealed that her chances of recovery were good in the early stages of her illness. At the start of her illness in 1999, more than 30(!) different physicians – the majority of whom were alternative practitioners – were involved in treating her. Many of the practitioners, including a Dutch faith healer known by her stage name ‘Jomanda’, repudiated the diagnosis of breast cancer. They referred to a ‘bacterial infection’, ‘fibrositis’ or a ‘reaction to silicone breast implants’. These ‘therapists’ then provided her treatments such as salt therapy, electro-acupuncture and magnetic field therapies. These all failed to produce results, resulting in a medical event and death which an oncologist described as ‘mediaeval’.  

Besnijdenis / Artikel

Zowel jongens- als meisjesbesnijdenis zijn irreversibele, medisch niet-noodzakelijke ingrepen op een minderjarig kind. Het belangrijkste verschil tussen de twee ingrepen is dat jongensbesnijdenis veel vaker voorkomt, doorgaans een andere motivatie kent en maatschappelijk veel meer wordt geaccepteerd dan meisjesbesnijdenis. Dit zijn echter geen redenen de beide praktijken principieel verschillend te benaderen.

Besnijdenis / Artikel

Circumcision infringes on a child’s right to physical integrity and religious freedom. A powerful policy of deterrence should therefore be established.

Besnijdenis / Column

Onlangs verscheen in het Katholiek Nieuwsblad een artikel van rabbijn Lody van de Kamp, waarin deze de staf breekt over het feit dat artsenfederatie KNMG een ontmoedigingsbeleid voor jongensbesnijdenis bepleit. Toch zijn de redenen voor zo'n ontmoedigingsbeleid duidelijk. In dit artikel worden deze uiteengezet. 

Voortplanting / RTV

Afgelopen week opende het UMC Utrecht de deuren van de eerste Nederlandse eicelbank. Deze bank is niet onomstreden, want eiceldonatie is niet in het belang van het kind. Dat zegt Rene Hoksbergen, emeritus hoogleraar adoptie. Medisch ethicus Gert van Dijk is het hier niet mee eens en zal met Hoksbergen in debat gaan.

Besnijdenis / Interview

Volgens de KNMG is jongensbesnijdenis een aantasting van de rechten van het kind en de grondwettelijk vastgelegde onaantastbaarheid van het lichaam. Ontmoedigen, luidt daarom het standpunt. De praktijk kent voor- en tegenstanders, bleek ook op de debatavond van 13 maart 2012, georganiseerd door het KNMG district Amsterdam. Over medische complicaties, voorlichten in de praktijk, vrijheid van godsdienst en de rechten van het kind.

Transplantatie / Artikel

Incentives for organ donation, currently prohibited in most countries, may increase donation and save lives. Discussion of incentives has focused on two areas: (1) whether or not there are ethical principles that justify the current prohibition and (2) whether incentives would do more good than harm. We herein address the second concern and propose for discussion standards and guidelines for an acceptable system of incentives for donation. We believe that if systems based on these guidelines were developed, harms would be no greater than those to today's conventional donors. Ultimately, until there are trials of incentives, the question of benefits and harms cannot be satisfactorily answered.

Ethiek / RTV

Patiënten zonder toestemming gefilmd op Eerste hulp van een ziekenhuis. Deelname aan Pauw en Witteman

Pagina's