Recente updates:

Euthanasie / Column

Tot hoever reikt de plicht van artsen om het lijden te verlichten?

Voortplanting / Interview

Artsen durven actieve levensbeëindiging bij ernstig zieke baby’s niet langer aan.

In plaats daarvan worden baby’s die als gevolg van zeer ernstig hersenletsel, niet kunnen zien en horen, epileptisch zijn en kampen met long- en hartproblemen ‘palliatief’ behandeld.

Voortplanting / Artikel

Klein aantal meldingen betekent niet dat er geen problemen zijn

Pasgeborenen met zeer ernstige afwijkingen wacht soms geen menswaardig leven. Maar de criteria voor actieve levensbeëindiging zijn niet goed toepasbaar op deze categorie patiëntjes. Daarom worden er vrijwel geen gevallen gemeld. Problemen zijn er wel.

Passende zorg / Artikel

KNMG-richtlijn Palliatieve sedatie als handzame checklist

Het Erasmus MC heeft in 2007 het behandelprotocol palliatieve sedatie ontwikkeld, dat de kernelementen van de KNMG-richtlijn als checklist aanbiedt. De ziekenhuisartsen hebben daar veel profijt van. Een idee dat navolging verdient?

Passende zorg / Column

‘Alles’ vragen is voor veel familie een uiting van genegenheid. Maar de familie realiseert zich vaak niet dat als artsen werkelijk ‘alles’ doen, het meestal onvermijdelijke sterven alleen maar wordt uitgesteld, en gepaard gaat met verdere lichamelijke ontluistering. Zo kunnen familie en artsen in een door niemand gewenste situatie belanden: ‘Dit zou vader niet gewild hebben.’ 

Vaccinatie / Artikel

Krachtdadiger stimulans nodig voor (polio)vaccinatie 

De vaccinatiegraad in ons land is zeer hoog, maar staat onder druk door het ontstaan van nieuwe risicogroepen. Intensievere campagnes om ouders te overtuigen zijn nodig.

Transplantatie / Artikel

Pleidooi voor levenslange vergoeding van ziektekostenpremie voor mensen die bij leven een nier doneren

Transplantatie / Artikel

Bij potentiële donoren die niet staan geregistreerd in het Donorregister is het voor een arts vrijwel onmogelijk om én de Wet op de orgaandonatie (WOD) te volgen én ook een orgaandonatieprocedure op te starten. Onbewust wordt de WOD daardoor veelvuldig overtreden. 
 

Voortplanting / Artikel

Uitsluiting van rokende vrouwen kan gerechtvaardigd zijn 

Ethiek / Artikel

Mensen zijn belangrijker dan abstracte principes. Op de drempel van de eenentwintigste eeuw nodigde het Humanistisch Verbond een aantal vooraanstaande ethici, cultuur- en sociaal-filosofen uit om op basis van dit uitgangspunt hun gedachten te laten gaan over een nieuw ethos van menselijke waardigheid. Hun antwoorden op vragen over de grote problemen van deze tijd zijn in samenhang te beschouwen als een nieuw humanistisch perspectief, een richtsnoer voor een seculiere moraal.

Pagina's